Select Page
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Know Your Census Rights

September 7, 2019 @ 11:00 - 14:00

Come learn about the Census on September 7th. #TakeThePledge #BeCounted

Know Your Census Rights
Food • Activities for Children • Census and Resource Information
Translation available in Spanish and Hmong

Conoce Tus Derechos Sobre el Censo
Comida • Actividades para niños • Información sobre el Censo
7 de septiembre, 2019
Traducción disponible en Inglés y Hmong.

Paub Txog Koj Cov Cai Ntawm Nom Tswv Suav Pej Xeem
Peb Muaj: Khoom Noj • Kev Ua Si Rau Me Nyuam • Kev Paub Txog Nom Tswv Suav Pej Xeem • Lub Cuaj Hlis Ntuj Hnub Tim Xya Xyoo 2019 (September 7, 2019)
Muaj cov txhais lus Askiv thiab lus Hmoob

Details

Date:
September 7, 2019
Time:
11:00 - 14:00